INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Ochrona danych osobowych

RODO


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Informacja dla Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

mapa dojazdu do siedziby SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Administratorem danych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa
tel. +48 22 833 58 88

mapa dojazdu do Inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
e-mail: iod@spzzlo.pl
lub tel. +48 798 117 834
adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

Cele przetwarzania danych osobowych

SPZZLO Warszawa-Żoliborz przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i jej archiwizacji oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika, w szczególności z art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawa Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom trzecim będącym m.in. podwykonawcami świadczeń zdrowotnych udzielanych Pacjentowi przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Dane Pacjentów nie są przekazywane organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które jednak może być wykonywane w sposób nieograniczający obowiązków SPZZLO Warszawa-Żoliborz związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjenta.

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu świadczenia zdrowotnego i wypełnienia ustawowych zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług